Benjamin Breuer
Nicolai Rasmussen
Mads
Bjarki Mar Stefansson

Kreditvurdering af virksomhed

Få gode råd og vejledning om, hvad du som virksomhed skal være opmærksom på, når du løbende skal lave en kreditvurdering af dine debitorer.
Frederik Franklin Eriksen
Thomas Jarolics
Ivaylo
Tim Vanman Jørgensen
content-image

Hvad betyder kreditvurdering i B2B-branchen

Som virksomhed i B2B-branchen er en løbende kreditvurdering af dine debitorer afgørende, idet et uundgåeligt og væsentligt element i det at give kredit er risikoen for at tabe udestående penge på svage virksomheder samt dårlige betalere.
En kreditvurdering bliver da af afgørende betydning for at opfange potentielt dårlige betalere og skabe en forudsigelighed i de forventede tab på din virksomheds tilgodehavender.
Ved løbende at foretage kreditvurderinger af dine debitorer, minimeres din virksomheds kreditrisiko. For med løbende kreditvurderinger kan tab på debitorer reduceres betydeligt.

10 ting du som virksomhed skal holde øje med, når du udfører kreditvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af en kreditvurdering er der en række vitale forhold, som bør undersøges, idet disse kan have betydelig indflydelse på kreditvurderingen. Vi har herunder samlet de 10 nævneværdige:

Virksomhedens alder

Se nærmere på virksomhedens regnskabsdata

Virksomhedens struktur

Virksomhedens likviditet

Virksomhedens soliditet

Virksomhedens rentabilitet

Udviklingen i virksomhedens antal af ansatte

Branche/industri-specifikke forhold

Vær opmærksom på flere platforme

Virksomhedens transaktionsmønster

Få hjælp til kreditvurdering og fokuser på din forretning

Der er mange forhold at holde øje med, når der skal eksekveres ordentlige kreditvurderinger, der løbende skal opdateres, så vurderingen forbliver retvisende.
Et godt eksempel på udfordringen med løbende vurderinger er Corona-krisens indvirken på fødevareindustrien. En leverandør af fødevarer til restauranter, som normalt har en kreditscore på 10*, opnår pludselig en kreditscore på 3, da alle restauranter pludselig blev lukket pga. corona. Nu skal du som virksomhed beslutte, om du vil ændre dine kreditbetingelser eller helt stoppe samarbejdet. Det er derfor essentielt, at der monitoreres, altså; at der følges med i markedet hos dine kunder, da de kan ændre kreditværdighed og kreditscore over tid.
Der findes kreditvurderingsplatforme, som yder løbende kreditvurdering, som automatisk opdateres. Et eksempel på dette er Risikas platform, der anvender en algoritme, som tager højde for nøgletal, branche, konkurser og meget mere. Således kan du fokusere på at opretholde og bygge profitable kundrelationer, imens kreditvurderingen foretages andetsteds.
*10 er max score på en kreditvurdering. Er en kreditscore på 7 eller over er virksomheden i kategorien ‘Lav risiko for konkurs’. læs mere om Risikas kreditscoring her
content-image

Få minimeret jeres økonomiske risiko

Har du spørgsmål til kreditvurderinger, eller ønsker du hjælp til at finde en virksomheds kreditscore så hop ind og prøv Risika platformen!