DOCUMENT INTELLIGENCE

Ubesværet dataudtræk fra regnskaber og finansielle rapporter

hero image

Sådan virker det

Document Intelligence bruger Machine Learning, Optical Character Recognition (OCR) og Intelligent Document Processing til nemt at udtrække og kategorisere økonomisk data fra rapporter.

01

Scan dokument

Upload den finansielle rapport, som et scannet dokument

02

Optical Character Recognition (OCR)

Et tekstlag føjes til dokumentet ved brug af banebrydende OCR-værktøjer

03

Processing

Teksten gemmes i memory, mens den behandles og konverteres til JSON

04

Dataudtræk

Et JSON-objekt er blevet oprettet, som indeholder den finansielle data

05

Dataklassifikation

Document Intelligence anvender datamapping, der sørger for en ensartet datastruktur

06

Data-opbevaring

Når dataene er blevet klassificeret, vil de blive leveret til dit foretrukne system

Document Intelligence er specialiseret i at udtrække variabler fra

arrow

Finansielle rapporter

arrow

Årsrapporter

arrow

Revisorrapporter

Frigør ressourcer gennem automatiserede arbejdsprocesser

Document Intelligence automatiserer langsommelige opgaver og redder din finans- og regnskabsafdeling fra repetitative manuelle opgaver, så du kan bruge dine ressourcer på strategiske initiativer.

side image

Minimer tab via automatisering og datapræcsision

Document Intelligence sørger for at datapræcissionen er i top og minimierer risikoen for fejl i kredit- og risikovurderinger.

side image

Data compliance og sikkerhed er afgørende

Document Intelligence fungerer i dit eget datamiljø, og ingen data gemmes nogensinde på vores infrastruktur. Når dataen er blevet udtrukket, vil den blive leveret i dit foretrukne format og slettet fra skyen.a has been extracted, it will be delivered in your preferred format and deleted from the Cloud.

side image

Vi er specialiseret i den nordiske finansielle sektor

Vi leverer det mest omfattende virksomhedsdatasæt i norden, hvor vi integrerer finansiel-, kredit- og virksomhedsdata fra officielle registre med andre relevante datakilder. Vi organiserer og strukturerer alle dataene, hvilket sikrer et ensartet dataformat, uanset kildens sprog.

side image

Mere end +2600 økonomer stoler på os

proffesionals logo

Kom i kontakt med vores Enterprise team

DK

*Du kan til enhver tid afmelde disse meddelelser. Se nærmere information og generel information om Risika A/S’ persondatapolitik.