Hvad er en kredit score?

En B2B kreditscore er en numerisk værdi, der indikerer en virksomheds kreditværdighed. Kreditværdigheden udtrykker virksomhedens evne til at tilbagebetale den kredit, som er givet. Derved antyder kreditscoren implicit sandsynligheden for, at virksomheden går konkurs inden for en given tidshorisont. 

Kreditscoren bruges af virksomheder til at vurdere kreditværdigheden af nye potentielle erhvervskunder. En kreditscore udarbejdes ofte via standardiserede og automatiserede statistiske metoder, der prædikterer konkurssandsynlighed.
image-user-interface

Risikas kreditscore

I Risika har vi vores egen kreditscore. Den har vi valgt at kalde Risika-score. Risika-scoren udregnes ved at anvende en scorecard-model, som inddeler alle nordiske virksomheder i risikogrupperne 1-10.

Risikas scorecard model bygger på en omfattende prædiktiv statistisk model, der for hver enkelt virksomhed prædikterer en konkurssandsynlighed, som derved resulterer i en given Risika-score.

En virksomhed med en lav Risika-score vil således have en høj sandsynlighed for at gå konkurs inden inden for det kommende år. Risikas scorecard-model prædikterer konkurssandsynlighed ud fra 25 forskellige variable, der knytter sig til fem kategorier; likviditet, soliditet, rentabilitet, virksomhedens størrelse samt virksomhedsspecifikke forhold.
content-image

I kreditscoren er der inkluderet følgende variabler:

content-image

Finansielle nøgletal

content-image

Virksomhedens alder

content-image

Erklæringstype

content-image

Relaterede konkurser

content-image

Tvangsopløsning

content-image

Industrien, som virksomheden befinder sig i

Risikogrupperne er fordelt på følgende måde:

content-image

Hvorfor er det vigtigt med en kreditscore?

Kreditscoren kan beskytte virksomheden imod at drive forretninger med erhvervskunder, der ikke kan indfri sine kreditforpligtelser, hvilket reducerer virksomhedens eventuelle kredittab. En kreditscore er således et centralt værktøj i virksomhedens debitorstyring, idet kreditscoren antyder erhvervskundens evne til at tilbagebetale kredit og den tilhørende sandsynlighed for, at virksomheden går konkurs inden for en given tidshorisont.

Fordele ved kreditscoring af dine kunder

  • Giver et hurtigt og utvetydigt indblik i dine erhvervskunders kreditværdighed
  • Reducerer ubetalt gæld fra dine erhvervskunder med et intuitivt indblik i virksomhedens finansielle situation
  • Hjælper dig med at forudse dine betalende kunder
  • Reducerer personlige vurderinger og mavefornemmelser, hvilket begrænser tidsforbruget til debitorstyring
  • Fremskynder og automatiserer kreditbeslutningsprocessen

Kreditscoren kan ændre sig over tid

Et vigtigt forhold at tage højde for er, at virksomhedens betalingsevne kan ændre sig over tid - både til det bedre og til det værre. Det betyder, at selvom en virksomheds kreditscore indikerer lav risiko, kan dette udvikle sig til højere risiko over tid. Derfor er det vigtigt, at man løbende holder øje med både virksomhedsspecifikke- eller udefrakommende faktorer, som kan have en vital indflydelse på kreditscoren.
Idet kreditscoren ofte udarbejdes via automatiserede statistiske metoder, vil vitale ændringer allerede indfanges i modellen umiddelbart efter ændringen er sket. Selvsamme vil være tilfældet for Risikas scorecard-model.
Selvom kreditscoren ændres automatisk ved pludselige ændringer, vil den kreditgivende virksomhed måske stadig have interesse i at blive gjort opmærksom på forholdet, idet risikoen behæftet i kundeporteføljen ændres, hvorved konflikter med kreditpolitikken kan opstå.
Med Risikas overvågning sikres du, at pludselige ændringer, der influerer erhvervskundens kreditværdighed, rapporteres til dig omgående. Pludselige ændringer, der kan influere virksomhedens kreditscore, omfatter eksempelvis adresseskift, ændringen i antallet af ansatte, relaterede konkurser i ejerkredsen samt ændringer i bestyrelsen.
content-image

Få minimeret jeres økonomiske risiko

Har du spørgsmål til kreditvurderinger, eller ønsker du hjælp til at finde en virksomheds kreditscore så hop ind og prøv Risika platformen!