Kredittvurdering av bedrift

Få råd og veiledning om hva du som bedrift må være oppmerksom på når du gjennomfører kredittvurderinger av dine debitorer.
content-image

Hva kredittvurderinger betyr i B2B-bransjen

Som en B2B-bedrift er løpende kredittvurderinger av dine debitorer nødvendig, da et uunngåelig element ved å gi kreditt innebærer risiko for tap av utestående penger til svake selskaper og dårlige betalere.
En kredittvurdering blir derfor svært avgjørende for å fange opp potensielt dårlige debitorer, og for å skape forutsigbarhet til forventede tap på din bedrifts fordringer.
Ved å utføre løpende kredittvurderinger av dine debitorer minimerer du bedriftens kredittrisiko. Ved hjelp av kredittvurderinger kan tap på debitorer reduseres betydelig.
content-image

Hvorfor er hyppige kredittvurderinger viktig for B2B-bedrifter?

Kredittvurderinger er delvis en vurdering av risikoen for at en potensiell debitor ikke vil fullbyrde sine forpliktelser, men kredittvurderingen uttrykker også sannsynligheten for at den gjeldende debitoren går konkurs.
Ved å utføre løpende kredittvurderinger har bedriften din alltid et oppdatert innblikk på debitorens mulighet til å betale, og implisitt kunnskap om den potensielle debitoren går konkurs eller ei.
Ved å gjennomføre hyppige kredittvurderinger er bedriften beskyttet mot å drive virksomhet med bedriftskunder som ikke møter gjeldende kredittforpliktelser.
Videre gir kredittvurderinger et innblikk om et samarbeid er sunt eller på vei i feil retning.
Som bedrift kan det være vanskelig å navigere rundt de ulike parameterne du må ta med i beregningen ved en kredittvurdering, men det finnes flere ting du kan ta hensyn til i din bedrift.

10 ting du som bedrift må holde øye med når du utfører kredittvurderinger

I forbindelse med forberedning av en kredittvurdering er det en rekke viktige faktorer som bør undersøkes, da de kan ha stor innflytelse på kredittvurderingen. Vi har laget en liste med de 10 viktigste under:

Selskapets alder

Se nærmere på din bedrifts regnskapsdata

Selskapsstruktur

Bedriftens likviditet

Selskapets soliditet

Bedriftens lønnsomhet

Utvikling av antall ansatte i bedriften

Bransje/industri-spesifikke forhold

Vær oppmerksom på flere plattformer

Selskapets transaksjonsmønster

Få hjelp til kredittvurdering og fokuser på din bedrift

Det er mange forhold å være oppmerksom på når du utfører en ordentlig kredittvurdering, som må oppdateres løpende slik at vurderingen bli nøyaktig.
Et godt eksempel på utfordringen med løpende vurderingen er Corona-pandemiens innvirkning på matindustrien. En matleverandør til restauranter, som vanligvis har en kredittscore på 10*, oppnår plutselig en kredittscore på 3, da alle restauranter ble stengt under pandemien. Nå må du som bedrift bestemme om du skal endre kredittbetingelser, eller stoppe samarbeidet helt. Det er derfor essensielt å følge med på kundene dine, da deres kredittverdighet og kredittscore kan endres over tid.
Det finnes plattformer for kredittvurdering som tilbyr løpende kredittvurderinger, som oppdateres automatisk. Et eksempel på dette er Risika plattform, som bruker en algoritme som tar med i beregning nøkkeltal, bransje/industri, konkurs og mer. Dette gir deg mulighet til å fokusere på å opprettholde og bygge lønnsomme kunderelasjoner, mens kredittvurderingen utføres et annet sted.
*10 er maks score på en kredittvurdering. Hvis en kredittscore er på 7 eller over er selskapet i kategorien 'Lav risiko for konkurs'.
content-image

Minimer din økonomiske risiko

Hvis du har spørsmål om kredittvurderinger eller trenger hjelp til å finne en bedrifts kredittscore, så hopp inn og prøv Risika plattform!